Kampsport

Kampsport, på engelska Martial Arts, är egentligen ett samlingsbegrepp på en hel del olika sporter och träningsformer som ibland inte har så mycket gemensamt. Grundbulten i all form av kampsport är någon form utav koppling till någon form utav stridskonst. Sedan kan denna koppling variera extremt i hur dold den är och på vilket sätt man ser på kampsport, eller kampkonst som många hellre vill kalla det. De olika sporterna eller konstformerna är olika fysiskt krävande och ställer väldigt olika krav på utövaren, både fysiskt och mentalt.

Olika kampsporter har utvecklats i olika delar av världen. För många är kampsport synonymt med österländska inriktningar såsom karate, ju-jutsu och kung fu. Men man ska heller inte glömma våra västerländska bidrag såsom boxning, brottning och fäktning som också är former av kampsport. Syftet med kampsporten man utövar avgör ofta hur den tränas och vad man tränar på. Syftet med exempelvis brottning är att tävla. Det är en extremt fysiskt krävande sport. Detta är en typisk kampsport. Sedan finns det mer typiska kampkonster såsom aikido eller tai-chi som snarare syftar till mental balans och harmoni. I dessa är oftast kamp- och stridsmomenten väl dolda. Man övar på rörelser som i bästa fall ska symbolisera en kamp, men det är sällan man provar på dessa mot en motståndare som faktiskt gör motstånd och vill besegra dig. Sedan har vi den sista inriktningen, nämligen självförsvar som går ut på att just försvara sig mot någon som attackerar dig. Självförsvaret har inga egentliga regler utöver det din egen moral dikterar. Här går det ut på att med olika tekniker avvärja en opponent som vill attackera dig, med slag, sparkar, kast eller/och grepp beroende på vilken självförsvarsinriktning man tränar.

Kampsporter/-konster går långt tillbaka i tiden och de första aktiviteterna kan urskiljas redan från tidigt 1600-tal alternativt sent 1500-tal. Vissa kampsportsformer går ut på att bevara träningen och teknikerna så likt originalet som möjligt, dessa kallas traditionella, medan andra kampsportsformer istället syftar till att förädla och modernisera teknikerna och träningssätten. De senare gör det oftast utefter vilka tekniker som fungerar i diverse tävlingssammanhang.

Olika länder och regioner – olika kampsporter

kampsportDet finns ett flertal olika inriktningar inom kampsport och dessa är från olika delar av världen. Taekwondo är den koreanska kampsporten som kännetecknas av en stor användning av sparkar. Kung fu är Kinas motsvarighet och också mycket känd från filmer med till exempel Bruce Lee som satte en ny prägel på uttrycket kampsport. Ju-jutsu och karate är japanska former av kampsport där den första bygger på teknik och följsamma rörelser medan den andra är hårdare. Tanken med ju-jutsu är att genom att använda motståndarens kraft och energi mot denne så att du själv behöver använda så lite energi som möjligt.

Hälsofördelar

Att använda kampsport kan beroende på val av inriktning medföra positiva hälsoeffekter. Eftersom många kampsporter bygger på självkontroll och meditation så har de i sin tur en lugnande effekt. Eftersom många av sporterna är fysiskt utmattande blir man ofta vältränad. Ökat självförtroende kan också vara en del i effekterna av sportutövandet.

Trött på fördomar om kampsport

Att det finns många fördomar som cirkulerar om kampsport är ett som är säkert och någon som nu tröttnat på att alltid behöva dementera folks felaktiga uppfattningar är Hamza “Rifi” Bougamza – han är urless på svartmålningen av sporten. Leder kampsport till gatuvåld och är en inkörsport till droger och annan kriminalitet? Absolut inte, tvärt …

Fortsätt

Ryggproblem vid kampsportande

Den som är aktiv inom någon form av kampsport vet att det inte är helt ovanligt att få problem med ryggen. Ett exempel på detta är Alexander Gustafsson som nu fått ryggproblem efter många MMA-fighter. I Aftonbladet kan man läsa att MMA-fightern Alexander ”The Mauler” Gustafsson dras med ryggproblem som gör att han inte kan …

Fortsätt